چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ برابر با Wednesday, 24 July , 2024

روش جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

راس ساعت خاصی مثلا ۷ – ۶ صبح ادرار نموده و دور بریزید .

از آن به بعد تا راس ساعت ۷ – ۶ صبح روز بعد تمام ادرار دفع شده را در ظرف مخصوص جمع آوری نموده و سریعا به آزمایشگاه تحویل دهید .

همواره تندرست باشید