چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ برابر با Wednesday, 24 July , 2024

رژیم غذایی قبل از آزمایش خون

۱ – شب قبل از آزمایش ( در ساعت ۸ – ۷ شب ) شام سبک حاوی مواد پختنی و چرب نباشد ، میل نمایید.

۲ – پس از آن تا هنگام خواب فقط مجاز به نوشیدن آب هستید.

۳ – نوشیدن الکل در شب آزمایش ممنوع می باشد.

۴ – صیح صبحانه نخورده در ساعت مقرر در آزمایشگاه حضور یابید.

۵ – در صورت داشتن آزمایش ادرار بهتر است ادرار اول وقت را در ظرف مربوطه ریخته و به همراه خود به آزمایشگاه بیاورید.

۶ – در صورت مصرف دارو ادامه یا قطع آن را از پزشک معالج خود سوال نمایید . در صورت عدم دسترسی به پزشک مصرف دارو را ادامه دهید.

همواره تندرست باشید