سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳ برابر با Tuesday, 28 May , 2024

شرایط خونگیری قند ۲ ساعت پس از صبحانه

بعد از خونگیری مرحله ناشتا در اولین فرصت صبحانه ( مثل روزهای قبل ) میل نمایید.از شروع صبحانه دقیقا دو ساعت بعد در آزمایشگاه جهت نمونه گیری حاضر شوید.در فاصله این دو ساعت از هرگونه خوردن و آشامیدن خودداری کنید.در صورت مصرف دارو ، ادامه یا قطع آن را از پزشک معالج خود سوال نمایید. در صورت عدم دسترسی به پزشک مصرف دارو را ادامه دهید.

همواره تندرست باشید.